LET OP: gewijzigde gegevens!
Bestellingen order@calpe.nl | Aanvragen info@calpe.nl | Tel +31 (0)342 451544 | Contact www.calpe.nl

Privacy Statement


Deze Privacy Statement heeft als onderwerp de persoonsgegevens die Hatenboer Eelektro BV ter beschikking krijgt door gebruik van haar website. Onze privacy statement is gebaseerd op de normen die gelden binnen de Wet Bescherming Persoonsgegevens (September 2001).

Informatievergaring en gebruik

Hatenboer Eelektro BV is de enige eigenaar van de informatie, zoals verkregen van haar internetsite. We zullen de informatie van de site niet verkopen, delen of verhuren anders dan in deze statement staat vermeld. Hatenboer Eelektro BV vergaart informatie van haar gebruikers op verschillende punten op de website. De volgende website informatie wordt bewaard:
Datum en tijd, Bezochte pagina, Browser Account, TCPIP, Besturingssysteem.

De bewuste informatie wordt gebruikt voor orderafwikkeling en om de klanten op de hoogte te houden van nieuwe potentieel voor u interessante aanbiedingen ten behoeve waarvan profielen worden gemaakt op basis van de verstrekte informatie. Voorzover de informatie op enigerlei moment of wijze ter beschikking wordt gesteld aan een bewerker voor het daaraan uitvoeren van handelingen ten behoeve van Hatenboer Eelektro BV, geschiedt dat uiteraard strikt conform de privacy statement van Hatenboer Eelektro BV. Desgevraagd kan een overzicht van de verwerkte gegevens door Hatenboer Eelektro BV worden verstrekt. U heeft dan de mogelijkheid Hatenboer Eelektro BV te verzoeken deze te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen. Hatenboer Eelektro BV zal binnen vier weken schriftelijk inhoudelijk reageren en zo snel mogelijk tot de besloten actie overgaan.


 

Registratie

Om onze website volledig te kunnen gebruiken, wordt de klant gevraagd een registratieformulier in te vullen. Gedurende de registratie is een gebruiker verplicht om contactinformatie te verstrekken.

Cookies

Een cookie is een databestand, opgeslagen op de hard drive van de gebruiker, wat informatie van de gebruiker bevat. Gebruik van een cookie is gelinkt aan persoonlijk identificeerbare informatie tijdens het gebruik van onze internetsite.
Hatenboer Eelektro BV plaatst cookies om het inloggen op de site te vergemakkelijken doordat het klantnummer en gebruiker bewaard worden.

Logbestanden

Hatenboer Eelektro BV gebruikt IP adressen om trends te analyseren, gebruikers te volgen, en het verzamelen van demografische informatie.

Het delen van informatie

De informatie die wordt verkregen middels de internetsite, zal op geen enkele wijze worden gedeeld met welke partij dan ook.

Links

Onze website bevat links naar de websites van andere organisaties. Houdt er rekening mee dat Hatenboer Eelektro BV niet aansprakelijk is voor de privacy op die websites. We raden onze gebruikers aan om, wanneer ze onze site verlaten, de privacy statement te lezen. De Hatenboer Eelektro BV privacy statement gaat alleen op voor persoonsgegevens die door de betrokkene op de Hatenboer Eelektro BV website worden verschaft.

Beveiliging

Indien gebruikers informatie achterlaten op de website, zijn deze gegevens volgens algemeen geldende standaarden beveiligd. De personen die binnen Hatenboer Eelektro BV de gegevens kunnen inzien, zijn gebonden aan geheimhoudingsverplichtingen.

Notificatie van verandering

Indien wordt besloten deze statement te veranderen, zult u op de hoogte worden gebracht. Hatenboer Eelektro BV zal de informatie altijd gebruiken in overeenstemming met deze privacy statement.